Subaru Throwout Bearing 2002-2005 WRX

  • Original equipment Subaru throwout bearing.  Fits all 2002-2005 WRX. 

  • SKU#: 04649

    Shipping Weight: 2.0 lb

    Manufacturer: Subaru

    Category: OEM Clutch & Drivetrain


-->