Subaru Throw-Out Bearing 2002-2005 WRX

  • Original equipment Subaru throw-out bearing (also known as the clutch release bearing).

    Fits all 2002-2005 WRX. 

  • SKU#: 04649

    Shipping Weight: 2.0 lb

    Supplier: Subaru

    Category: OEM Clutch & Drivetrain