5MT EJ25 GD GG hawkeye

b_code, e_code, trans

Clutch Master Cylinder 2006-2007 WRX

5MT EJ25 GD GG hawkeye

b_code, e_code, trans

  • This is an OEM Subaru replacement clutch master cylinder.

    Fits all manual-transmission 2006-2007 Subaru WRX.

  • SKU#: 1161206

    Shipping Weight: 3.0 lb

    Supplier: Subaru

    Category: OEM Clutch & Drivetrain